Thumb 9d17e4f1394b8d7ebed899fd3e50860dca62e263

vastenactiegroep Nuth

Wij collecteren omdat Als vastenactiegroep Nuth kunnen wij dit jaar niet deur aan deur collecteren. Ook kunnen wij dit jaar geen activiteiten op school houden. Daarom zijn wij zo vrij om via de digitale collectebus bij U langs te komen. De leus van de vastenactie is dit jaar: IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN GOED LEVEN . Alvast bedankt voor uw donatie.
8 donateurs
€ 120 ingezameld
Stuur een Tikkie