Thumb 90cb0ae19295b73c14e7b7ba26e62a88bceeb541

RKB de Schelp

Wij collecteren omdat wij projecten willen ondersteunen die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
40 donateurs
€ 414 ingezameld
Stuur een Tikkie