Thumb 77c048bee0023b2b97f7e4b57e59dceb560ef8d0

Corona Noodhulp Vastenactie

Ik collecteer omdat Mensen wereldwijd zwaar lijden onder het COVID-19 virus. De gevolgen van de corona-pandemie blijken juist voor kwetsbare groepen onevenredig groot. Met name dagloners in ontwikkelingslanden worden zwaar getroffen door de COVID-19 maatregelen. Hierdoor kunnen ouders niet meer voor hun gezin zorgen en dreigen honger en virusuitbraken. Om de eerste acute hulp te bieden steunt Vastenactie diverse corona-noodhulpprojecten.
12 donateurs
€ 1.228 ingezameld
Stuur een Tikkie