Thumb befbae7e0910fd1caa2450191ead7093842812f4

Adventsactie .

Ik collecteer omdat

Delen smaakt naar meer...
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd honger lijden. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode.

2 donateurs
€ 17 ingezameld